Organizacje wspierające

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę to miejsce inspirujące. Działa w nim grupa ludzi, którzy chcą tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych. Zachęcają do działań społeczno-kulturalnych, zmieniających relacje społeczne i nasze otoczenie na lepsze, ciekawsze. Zachęcają, by obserwować rzeczywistość i być wrażliwym na to, co dzieje się dookoła nas. Inspirują, dzielą się pomysłami i doświadczeniem, wspierają. Jednym z wielu realizowanych programów jest konkurs Seniorzy w Akcji w ramach, którego realizowany jest nasz projektwww.e.org.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności  to organizacja pozarządowa działająca od 2000 roku. Założona została przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości w celu utrwalania efektów transformacji oraz wykorzystania polskich doświadczeń w zakresie transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Finansuje programy realizowane przez inne organizacje pozarządowe, m.in. program Seniorzy w Akcji, realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. www.pafw.pl
Fundacja Zaczyn działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Jej celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne oraz rzeczniczych. Wspiera nas w działaniach promocyjnych, zapewnia obsługę aministracyjną projektuhttp://zaczyn.org/


Fundacja Muzyka jest dla wszystkich to Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków. Powstała w 2005 roku. Jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego non profit. Jej podstawowe cele to wspieranie amatorskiego muzykowania w Polsce i działanie na rzecz reform systemowych, dotyczących powszechnej edukacji muzycznej. Fundacja wspierała  pierwszą edycję naszego projektu 2015/2016www.muzykajest.pl


Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego jest placówką publiczną. Istnieje od 1999 roku. Znajduje się w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, w osiedlu Stara Miłosna. Gimnazjum proponuje klasy o profilu językowym, humanistycznym, matematycznym i ogólnym. Uczniowie mają możliwość uczenia się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Gimnazjum użyczyło salę na prowadzenie spotkań i warsztatów naszego projektuwww.gimnazjum119.waw.pl
Wiadomości Sąsiedzkie to bezpłatna gazeta lokalna wydawana w wersji drukowanej na terenie Wesołej (od 1999 r.), Wawra (od 2010 r.), Pragi Południe (od 2012 r.) i Rembertowa (od listopada 2013 r.). To gazeta bliska mieszkańcom, bo w dużej mierze przez nich redagowana. Otwiera swe łamy dla wszystkich chcących zrobić coś pozytywnego, koncentruje się na ludzkich pasjach, realizowanych marzeniach, ciekawych inicjatywach, na ludziach, którzy w swoim otoczeniu robią drobne, ale jakże ważne dla innych rzeczy. Entuzjastycznie promuje wszelkie imprezy kulturalne i sportowe, szczególnie te lokalne. Cieszymy się, że objęła nasz projekt swoim patronatem medialnym. www.wiadomoscisasiedzkie.pl/Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” to utworzona w 2007r. filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. "Pogodna" tętni życiem i w swojej bogatej ofercie kulturalnej proponuje m.in.: wystawy, koncerty, spotkania autorskie, wieczory kabaretowe, przedstawienia edukacyjne i teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, imprezy okazjonalne. Wspiera nas w działaniach promocyjnych, użycza sali widowiskowej na organizację fiesty finałowej. okw.yolasite.com/filia-odt-pogodna.php