Apel 1-Majowy Porozumienia Socjalistów

POKÓJ-PRACA-SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 maja 2022 roku nie może być dniem przyjemnym i wesołym. Obecna nadal w naszym kraju pandemia, wyzwanie uchodźcze oraz wojna tocząca się na wschodzie naszego Kraju nie pozwalają nam na świętowanie.

Rosnąca inflacja, wszechobecna drożyzna oraz zobowiązania międzynarodowe będą musiały być opłacone polityką oszczędności, która od lat najbardziej dotyka ludzi pracy oraz wykluczonych. W tym kierunku idą ostatnie rządowe zmiany w systemie podatkowym. Rządzący Polską nadal kosztem społeczeństwa prowadzą grę „w praworządność” ze strukturami europejskimi. Licząc, że te ugną się i zrezygnują z sankcji w zamian za zaangażowanie w rozprzestrzenianiu się wojny i zapobieganiu kryzysowi uchodźczemu.

Przed nami ciężki okres kryzysu podczas, którego będziemy musieli zadbać o interesy ludzi pracy, wykluczonych i poszukujących u nas spokoju ofiar wojny. Będziemy musieli być bardzo czujni, aby pojawiające się trudności nie były jedynie zepchnięte na barki ludzi pracy, w czasie gdy kapitał będzie zarabiać na wojnie i militaryzacji. Musimy również aktywnie przeciwdziałać próbom antagonizacji różnych grup społecznych oraz obwinianiu uchodźców za czekające nas wyrzeczenia.

Wskazujemy, z okazji wspólnego święta, na rosnącą potrzebę dialogu i porozumienia wszystkich ugrupowań lewicy, bez względu na złe doświadczenia z przeszłości i orientację ideową. Uważamy, że do następnych wyborów pozostało już niewiele czasu, by rozważyć rozmowę na wspólnym, kolejnym spotkaniu lewicy.

Nie zakończymy apelu tradycyjnym Niech się święci 1-maja, lecz okrzykiem „Pokoju, Pracy, Sprawiedliwości”.

Warszawa 1 maja 2022 roku                                                   Porozumienie Socjalistów