Pomagamy

Koleżanki i Koledzy

Nasza Koleżanka z opoczyńskich „Pokoleń ” Agnieszka Bartos z Drzewicy k/Opoczna zwraca się z prośbą o pomoc finansową na zakup bardzo drogiego, nierefundowanego leku, który musi być podany w czasie leczenia nowotworu złośliwego sutka.

Z góry dziękuję  w imieniu Agnieszki za okazane serce.

Wpłat można dokonywać na stronie zbiórki https://www.siepomaga.pl/agnieszka-bartos