O nas

Zarząd Krajowy

Celem stowarzyszenia jest:

 • Upowszechnianie postępowych i patriotycznych tradycji organizacji młodzieżowych i ich wkładu w rozwój kraju.
 • Wspieranie społecznej aktywności młodzieży i organizacji działających na jej rzecz.
 • Działalność w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie działań służących budowie społeczeństwa obywatelskiego.
 • Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych, miedzy organami samorządu, wspólnotami lokalnymi, organizacjami związkowymi i pozarządowymi.
 • Działanie w duchu postępowej lewicy społecznej, wspieranie rozwoju demokracji, ochrony wolności i praw człowieka.
 • Upowszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej.

Zostań członkiem Stowarzyszenia „Pokolenia”

 • zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia,
 • zapoznaj się z założeniami programowymi,
 • złóż wypełnioną deklarację członkowską,
 • zgłoś się do oddziału terenowego w Twoim miejscu zamieszkania.