Historia

W 1990 roku, w związku ze zmianami zachodzącymi w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zmieniała się także sytuacja organizacji młodzieżowych. Wśród ich działaczy trwały dyskusje dotyczące warunków działania, a także konieczności przeciwstawienia się niesprawiedliwym i krzywdzącym opiniom o organizacjach młodzieżowych. W obronie dorobku socjalistycznego ruchu młodzieżowego szczególnie aktywnie angażowali się działacze grupujący się w Krajowej i terenowych komisjach Historii Ruchu Młodzieżowego działających dotąd przy instancjach ZSMP. Przede wszystkim w ich gronie zrodziła się inicjatywa utworzenia nowego stowarzyszenia, w którym znajdowaliby miejsce, możliwość kontynuowania aktywności społecznej byli członkowie, działacze wszystkich pokoleń i wszystkich organizacji.

25 lutego 1990r.

Odbyło się spotkanie grupy członków Prezydium Głównej Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego; Tadeusza Haładaja (przewodniczącego GK HRM), Henryka Janusza, Zygmunta Najdowskiego, Tadeusza Pietrzaka, Tadeusza Rudolfa na którym omówiono sytuacje, stwierdzono malejące możliwości działania w dotychczasowych strukturach.

24 marca 1990r.

Na posiedzeniu Głównej Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego z udziałem przewodniczącego ZC ZSMP Grzegorza Dittricha i reprezentantów 14 województw (Częstochowa, Olsztyn, Bielsko-Biała, Katowice, Piotrków, Sieradz, Gorzów, Chełm, Radom, Kielce, Piła, Koszalin, Jelenia Góra, Warszawa) padła propozycja powołania na bazie komisji historii stowarzyszenia grupującego b. działaczy lewicowego ruchu młodzieżowego. Obrady prowadził Tadeusz Haładaj.

22 maja 1990r.

Prezydium CK HRM podjęło decyzje o utworzeniu Stowarzyszenia „Pokolenia”.

Maj 1990r.

Grupa b. działaczy organizacji młodzieżowych, głównie członkowie Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego złożyli podpisy pod wnioskiem do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o rejestracje Stowarzyszenia ,,Pokolenia”. Członkami założycielami Stowarzyszenia „Pokolenia” byli:

 • Szmajdziński Jerzy
 • Haładaj Tadeusz
 • Hasiak Stanisław
 • Rudziński Eugeniusz
 • Fink Bożena
 • Weitz Wiesław
 • Janik Krzysztof
 • Kaszuba Marek
 • Klimaszewski Dariusz
 • Pertek Piotr
 • Niewiadomski Jan
 • Tracz Ryszard
 • Mochnaczewski Piotr
 • Dittrich Grzegorz
 • Dziekan Marian
 • Tomaszewski Tadeusz
 • Rasilewicz Jerzy
 • Majka Jerzy
 • Skrzydło Stefan