Założyciele

Komitet Założycielski Stowarzyszenia „Pokolenia”

Dittrich Grzegorz
Dziekan Marian
Fink Bożena
Haładaj Tadeusz
Hasiak Stanisław
Janik Krzysztof
Kaszuba Marek
Klimaszewski Dariusz
Majka Jerzy
Mochnaczewski Piotr
Niewiadomski Jan
Pertek Piotr
Rasilewicz Jerzy
Rudziński Eugeniusz
Skrzydło Stefan
Szmajdziński Jerzy
Tomaszewski Tadeusz
Tracz Ryszard
Weitz Wiesław