Przewodniczący

Tadeusz Haładaj


Jerzy Szmajdziński


Stanisław Gabrielski


prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia


Marek Klimczak