Krajowa Komisja Rewizyjna

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA „POKOLENIA”
Przewodniczący
Stefan Opaliński
Wiceprzewodniczący
Andrzej Skóra
Sekretarzowi
Janina Milczarek
Członkowie
Stanisław Boczek
Tadeusz Kochanowski
Jan Maćkowiak