Aktualności


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą do Wszystkich, którzy mogą wspomóc finansowo Stowarzyszenie „POKOLENIA” o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr rachunku: 40 2130 0004 2001 0586 7361 0001
W tytule przelewu prosimy wpisywać: Na cele statutowe Stowarzyszenia Pokolenia

Za każdą wpłatę z góry dziękujemy.
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „POKOLENIA”


Stanowisko Stowarzyszenia Pokolenia

Apelujemy do członków Stowarzyszenia Pokolenia o możliwie szeroki udział w planowanym na 4 czerwca br. ponadpartyjnym marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską. Naszym obowiązkiem jest przypomnieć, że ten dzień ma wyjątkowe znaczenie w historii Polski. Dlatego nie wolno nam być obojętnym

Koleżanki i Koledzy

4 czerwca br. Platforma Obywatelska organizuje ponadpartyjny marsz „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami”.  W telewizyjnym spocie Donald Tusk pyta – „Masz już dość ich kłamstw, złodziejstwa i korupcji? Chcesz lepszej, bezpiecznej przyszłości dla siebie, dla swoich bliskich, dla Polski? Szukasz nadziei i pragniesz zwycięstwa?” I zachęca do udziału w tej demonstracji.

Jako Stowarzyszenie Pokolenia wspieramy protest przeciw rządom Prawa i Sprawiedliwości, które przyniosły Polsce wysoką inflację, dramatyczny kryzys wymiaru sprawiedliwości, narastające z roku na rok podziały w społeczeństwie, oraz upadek autorytetu naszego kraju na arenie międzynarodowej. Nie możemy się z tym zgodzić. I nie możemy milczeć.

Lecz jeszcze jeden, symboliczny akcent. 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce wybory, które zmieniły bieg historii. Dały one początek pokojowej transformacji ustrojowej, która stała się wzorem do naśladowania dla innych społeczeństw wychodzących z ustrojów monopartyjnych i dyktatur. Od Berlina, po Moskwę i od Pragi po Sofię narody Europy Środkowo – Wschodniej bez przemocy i krwawych wojen domowych rozstawały się z porządkiem jałtańskim. Doświadczenia naszego kraju stały się inspiracją dla zmian w Republice Południowej Afryki, w której rachunki krzywd były znacznie większe niż nad Wisłą. W Polsce proces ten byłby niemożliwy, bez zaangażowania takich osób jak między innymi Wojciech Jaruzelski, Mieczysław F. Rakowski, Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Jerzy Szmajdziński, Alfred Miodowicz, Stanisław Ciosek oraz dziesiątki i setki innych działaczy, którzy dzisiaj są członkami naszego stowarzyszenia . Polacy oczekiwali zmian. Wszyscy bez wyjątku partyjni i bezpartyjni gotowi byli je wspierać . Wybory 4 czerwca 1989 roku były rzadkim momentem w naszych dziejach, gdy naród różniący się w poglądach był zjednoczony w dążeniu do lepszej w pełni demokratycznej przyszłości.

Dziś, gdy Prawo i Sprawiedliwość coraz bardziej zawłaszcza państwo, gdy o awansach decydują znajomości, gdy patologie władzy rozwijają się na niespotykaną skalę, naszym obowiązkiem jest przeciwstawić się temu złu.

I przypomnieć, że 34 lata temu, w znacznie trudniejszych warunkach, sprostaliśmy wyzwaniu jakie postawiła przed nami Historia.

Uczestnicząc w marszu 4 czerwca 2023 roku chcemy zamanifestować, że także dzięki nam możliwa stała się transformacja ustrojowa, której efekty chcą zmarnować politycy tzw. „Zjednoczonej prawicy”. Nie możemy im na to pozwolić.Przewodniczący Stowarzyszenia                                                                      Przewodniczący Zarządu Krajowego

Pokolenia Mazowieckie                                                                                                       Stowarzyszenia Pokolenia

 Michał Lubański                                                                                                                                   Marek KlimczakWarszawa, dnia 19 maja 2023 r.
W dniu 13.10.2022r. złożono wiązanki kwiatów po pomnikiem ku czci I Dywizji Kościuszkowskiej.

Radny Rady Miejskiej Sylwester Pawłowski, Poseł Krzysztof Piątkowski, były Marszałek Województwa Łódzkiego Mieczysław Teodorczyk, były Prezydent Łodzi Krzysztof Jagiełło, Przewodniczący Rady  Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” Marek Klimczak, Prezes Związku Weteranów Rezerwistów Wojska Polskiego Krzysztof Robak.


W dniu 05 października 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskich „POKOLEŃ” odbyte w Katowicach z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego Marka Klimczaka.

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został wybrany ponownie Tadeusz Regulski.

Wybrano delegatów na Zjazd Krajowy.

Podczas spotkania Jerzy Kalus został uhonorowany VICTORIĄ Honorowym Dyplomem Stowarzyszenia „Pokolenia” za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia oraz zaangażowanie w działalność społeczną i obywatelską.