Aktualności


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą do Wszystkich, którzy mogą wspomóc finansowo Stowarzyszenie „POKOLENIA” o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr rachunku: 40 2130 0004 2001 0586 7361 0001
W tytule przelewu prosimy wpisywać: Na cele statutowe Stowarzyszenia Pokolenia

Za każdą wpłatę z góry dziękujemy.
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „POKOLENIA”W dniu 13.10.2022r. złożono wiązanki kwiatów po pomnikiem ku czci I Dywizji Kościuszkowskiej.

Radny Rady Miejskiej Sylwester Pawłowski, Poseł Krzysztof Piątkowski, były Marszałek Województwa Łódzkiego Mieczysław Teodorczyk, były Prezydent Łodzi Krzysztof Jagiełło, Przewodniczący Rady  Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” Marek Klimczak, Prezes Związku Weteranów Rezerwistów Wojska Polskiego Krzysztof Robak.


W dniu 05 października 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskich „POKOLEŃ” odbyte w Katowicach z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego Marka Klimczaka.

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został wybrany ponownie Tadeusz Regulski.

Wybrano delegatów na Zjazd Krajowy.

Podczas spotkania Jerzy Kalus został uhonorowany VICTORIĄ Honorowym Dyplomem Stowarzyszenia „Pokolenia” za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia oraz zaangażowanie w działalność społeczną i obywatelską.