Rada Konsultacyjno-Programowa

Rada Konsultacyjno-Programowa Stowarzyszenia „Pokolenia”
Przewodniczący
Jerzy Jaskiernia
Wiceprzewodniczący
Zdzisław Kurowski
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Wiesław Weitz
Bogdan Waligórski
Członkowie
Krystyn Dąbrowa
Andrzej Gordon
Bogdan Jachacz
Sławomir Jakubowski
Janusz Kubasiewicz
Wojciech Kulpik
Edward Kuczera
Władysław Laskowski
Wiesław Osuchowski
Andrzej Piłat
Ryszard Siewniak
Zbigniew Sobotka
Krystyna Świder
Marek Walicki
Andrzej Witkowski
Wiesław Żółtkowski